Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkiot

5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa
- muille hallituksen jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa.
- matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen palkkiot ja muut etuudet 2016

Tilikaudella 2016 hallitukseen kuuluivat Päivi Marttila, Olli Heikkilä, Marjo Miettinen, Jarmo Simola, Jarkko Takanen ja Antti Sivula 30.3.2016 alkaen. 

Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa
- muille hallituksen jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa.
- matkakustannukset korvattiin laskuja vastaan.

Hallituksen jäsenet Ajanjakso Palkkio
Marttila Päivi, puheenjohtaja 1.1.2016-31.12.2016 42 KEUR
Heikkilä Olli 1.1.2016-31.12.2016 21 KEUR
Miettinen Marjo 1.1.2016-31.12.2016 21 KEUR
Simola Jarmo 1.1.2016-31.12.2016 21 KEUR
Sivula Antti 30.3.2016-31.12.2016 16 KEUR
Takanen Jarkko 1.1.2016-31.12.2016 21 KEUR

Lisäksi hallituksen jäsenille korvattiin matkakustannukset verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.