Hallituksen valiokunnat

Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat.  Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajan.

Valiokuntien työjärjestyksessä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017  päätti, että erillisiä hallituksen valiokuntia ei perusteta ja että tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa koko hallitus.Lisäksi välittömästi 5.4.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin olla perustamatta palkitsemisvaliokuntaa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä ovat yhtiön taloudellisen raportoinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta. Tämän lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa koko hallitus.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan pääasialliset tehtävät ovat hallituksen jäseniin ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelu yhtiökokoukselle.

Päivitetty 5.4.2017