Kolmivuotiskatsaus

KONSERNIN TUNNUSLUVUT   2016 2015 2014
         
Tuloslaskelma        
Liikevaihto   MEUR 75,4 89,9 85,3
- muutos % -16,1 5,4 3,4
Liikevoitto/-tappio  MEUR -9,7 -2,0 -2,0
- prosenttia liikevaihdosta % -12,8 -2,3 -2,3
Tulos ennen veroja MEUR -10,4 -3,3 -3,1
- prosenttia liikevaihdosta % -13,8 -3,7 -3,7
Tilikauden voitto/tappio MEUR -11,4 -3,4 -2,6
- prosenttia liikevaihdosta % -15,1 -3,8 -3,1
Bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin MEUR 3,3 4,5 4,1
- prosenttia liikevaihdosta % 4,4 5,0 4,8
         
Tase        
Pitkäaikaiset varat MEUR 15,8 19,0 17,7
Vaihto-omaisuus MEUR 11,3 14,9 14,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset MEUR 14,6 15,2 15,8
Tuloverosaaminen MEUR 0,2 0,3 0,8
Rahavarat MEUR 6,4 6,3 7,8
         
Osakepääoma MEUR 15,0 15,0 15,0
Omat osakkeet MEUR -2,4 -2,4 -2,4
Muu oma pääoma MEUR -5,0 6,5 9,0
Pitkäaikaiset velat MEUR 2,0 3,8 4,9
Lyhytaikaiset velat MEUR 38,7 32,8 30,1
Taseen loppusumma MEUR 48,3 55,6 56,6
         
Kannattavuus        
Oman pääoman tuotto (ROE) % -85,5 -16,8 -11,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)  % -38,0 -9,2 -6,7
         
Rahoitus ja taloudellinen asema        
Korolliset nettovelat MEUR 7,5 4,7 1,9
Nettovelkaantumisaste % 99,5 24,5 9,0
Maksuvalmius (Current ratio)   0,8 1,1 1,3
Omavaraisuusaste % 15,7 34,2 38,1
         
Muut tunnusluvut        
Henkilöstö keskimäärin   679 887 914
Palkat ja palkkiot MEUR 19,7 18,4 18,9
         
Tuotekehitysmenot (kuluina vähennetyt) MEUR 7,1 5,8 6,1
- prosenttia liikevaihdosta   9,4 6,4 7,1
Tuotekehitysmenot (taseeseen aktivoidut) MEUR 2,5 3,3 2,8
- prosenttia liikevaihdosta   3,4 3,6 3,3
Tuotekehitysmenot yhteensä MEUR 9,7 9,0 8,9
- prosenttia liikevaihdosta   12,8 10,1 10,5