Hallinnointi

Efore noudattaa arvopaperimarkkinalakia, NASDAQ Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi, sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Yhtiön hallinnointiin sovelletaan 1.1.2016 lähtien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015  (Corporate Governance) suosituksia.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä  ja tiedot perustuvat kunkin vuoden lopun vallinneeseen tilanteeseen.