Hallituksen valiokunnat

Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat.  Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajan.

Valiokuntien työjärjestyksessä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle

Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti perustaa erillisen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Taru Narvanmaa (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen ja Antti Sivula.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä ovat yhtiön taloudellisen raportoinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta. Tämän lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Taru Narvanmaa (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen ja Antti Sivula 

Päivitetty 18.4.2019