Palkka- ja palkkioselvitys

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot ja kulujen korvausperusteet vuosittain

Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien palvelussuhteen ehdoista. Efore Oyj:n hallitus hyväksyy toimitusjohtajaa ja johtoryhmään koskevan tulospalkkiojärjestelmän vuosittain. Palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin vuosittaiseen tulospalkkioon sekä pitkän aikavälin osakeomistusjärjestelmään.

Palkka- ja palkkioselvitys 2018