Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa
- muille hallituksen jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa.
- matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen palkkiot ja muut etuudet 2017

Tilikauden päättyessä 31.12.2017 hallitukseen kuuluivat Tuomo Lähdesmäki (31.1.2017 alkaen), Marjo Miettinen, Jarmo Simola, ja Antti Sivula. Hallituksesta jäivät pois 31.1.2017 Päivi Marttila, Olli Heikkilä  ja Jarkko Takanen.

Hallituksen jäsenet

Ajanjakso

Palkkio yhteensä, KEUR

Lähdesmäki Tuomo, pj 31.1.2017 alkaen

31.1.2017-31.12.2017

39

Marttila Päivi, pj 31.1.2017 saakka

1.1.2017-31.1.2017

4

Heikkilä Olli

1.1.2017-31.1.2017

2

Miettinen Marjo

1.1.2017-31.12.2017

21

Simola Jarmo

1.1.2017-31.12.2017

21

Sivula Antti

1.1.2017-31.12.2017

21

Takanen Jarkko

1.1.2017-31.1.2017

2

Lisäksi hallituksen jäsenille korvattiin matkakustannukset verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.