Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Efore-konsernin avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät

Efore Oyj:n hallitus päätti 30.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen myöhemmin päättämille Efore Oyj:n avainhenkilöille. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 1/2016 ja niitä annetaan yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta vuodelle 2016 liitteenä olevien optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 1.500.000 yhtiön uutta osaketta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeudet on merkittävä 31.12.2016 mennessä.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2017-31.3.2018.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,79 euroa. Merkintähinta määräytyy yrityksen sovitun strategian mukaisen tulostason mukaan projektoidusta osakkeen arvosta. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

1/2016-sarjan optioiden teoreettinen markkina-arvo Black-Scholes menetelmällä laskien käyttäen 30% volatiliteettia ja 1,5% korkotasoa on 0,054 euroa.

Optio-oikeuksien antamiselle on osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Efore Oyj -konsernin avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 

Eforen optio-ohjelman 1/2016 ehdot

 

Lisäksi Efore Oyj:n hallitus päätti  30.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt mitätöidä yhtiölle palautuneet ja jakamattomat Optio-ohjelman 1/2014 mukaiset A-, B- ja C-sarjan optio-oikeudet. Yhtiölle palautuneita ja jakamattomia A-sarjan optio-oikeuksia on 233 333 kappaletta, B-sarjan optio-oikeuksia 500 000 kappaletta ja C-sarjan optio-oikeuksia 500 000 kappaletta. Mitätöinti merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2016.

Mitätöinnin jälkeen Optio-ohjelman 1/2014 mukaisia A-sarjan optio-oikeuksia on jaettuna 266 667 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 266 667 kappaletta yhtiön uusia osakkeita 0,7 EUR hintaan.

A-sarjan optioiden teoreettinen markkina-arvo Black-Scholes menetelmällä laskien käyttäen 30% volatiliteettia ja 1.5% korkotasoa on 0,156 EUR.