Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Efore-konsernin avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät
 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.