Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2019 valitsi uudelleen yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastuspalkkiot vuodelta 2018

Virallisen tilinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2018 olivat 26.500 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhtiöt ovat veloittaneet tilikauden aikana 115.800 euroa.