Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 valitsi uudelleen yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastuspalkkiot vuodelta 2017

Virallisen tilinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2017 olivat 54.000 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhtiöt ovat veloittaneet tilikauden aikana 31.000 euroa.