Valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 20,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Ylimääräinen yhtiökokous 3.5.2018

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 390 410 237 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia.