Tiedonantopolitiikka

Eforen sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Eforen osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä riittävää ja oleellista tietoa yhtiöstä ja sen liiketoimintaympäristöstä samanaikaisesti ja tasapuolisesti eri sijoittajaryhmille, jotta pääomamarkkinoilla toimijat voivat muodostaa kuvan Eforesta sijoituskohteena.

Eforen osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. Efore noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, NASDAQ  Helsinki Oy:n sääntöjä ja muun Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita sekä muita pörssiyhtiöitä koskevia sääntöjä

Eforen tiedonantopolitiikan tavoitteena on määritellä keskeiset periaatteet ja toimintatavat Eforen sijoittajaviestinnälle. Hallitus on hyväksynyt  tiedonantopolitiikan. Tiedonantopolitiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.