Kolmivuotiskatsaus

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  

IFRS 2017

IFRS 2016

IFRS 2015 

         

Tuloslaskelma

       

Liikevaihto

 MEUR

69.9

75.4

89.9

- muutos

%

-7.3

-16.1

5.4

Liikevoitto/-tappio

MEUR

-0.2

-9.7

-2.0

- prosenttia liikevaihdosta

%

-0.2

-12.8

-2.3

Tulos ennen veroja

MEUR

-1.0

-10.4

-3.3

- prosenttia liikevaihdosta

%

-1.5

-13.8

-3.7

Tilikauden voitto/tappio

MEUR

-0.6

-11.4

-3.4

- prosenttia liikevaihdosta

%

-0.8

-15.1

-3.8

Bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

MEUR

5.2

3.3

4.5

- prosenttia liikevaihdosta

%

7.4

4.4

5.0

         

Tase

       

Pitkäaikaiset varat

MEUR

17.3

15.8

19.0

Vaihto-omaisuus

MEUR

8.7

11.3

14.9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

MEUR

8.5

14.6

15.2

Tuloverosaaminen

MEUR

0.3

0.2

0.3

Rahavarat

MEUR

4.5

6.4

6.3

         

Osakepääoma

MEUR

15.0

15.0

15.0

Omat osakkeet

MEUR

-2.4

-2.4

-2.4

Muu oma pääoma

MEUR

-5.6

-5.0

6.5

Pitkäaikaiset velat

MEUR

2.7

2.0

3.8

Lyhytaikaiset velat

MEUR

29.7

38.7

32.8

Taseen loppusumma

MEUR

39.3

48.3

55.6

         

Kannattavuus

       

Oman pääoman tuotto (ROE)

%

-7.9

-85.5

-16.8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

%

-2.2

-38.0

-9.2

         

Rahoitus ja taloudellinen asema

       

Korolliset nettovelat

MEUR

8.1

7.5

4.7

Nettovelkaantumisaste

%

115.6

99.5

24.5

Maksuvalmius (Current ratio)

 

0.7

0.8

1.1

Omavaraisuusaste

%

17.9

15.7

34.2

         

Muut tunnusluvut

       

Henkilöstö keskimäärin

 

432

679

887

Palkat ja palkkiot

MEUR

11.0

19.7

18.4

         

Tuotekehitysmenot (kuluina vähennetyt)

MEUR

5.8

7.1

5.8

- prosenttia liikevaihdosta

 

8.3

9.4

6.4

Tuotekehitysmenot (taseeseen aktivoidut)

MEUR

3.4

2.5

3.3

- prosenttia liikevaihdosta

 

4.9

3.4

3.6

Tuotekehitysmenot yhteensä

MEUR

9.2

9.7

9.0

- prosenttia liikevaihdosta

 

13.2

12.8

10.1