Taloudelliset tavoitteet

Arvio tilikauden 2018 taloudellisesta kehityksestä  (Julkaistu 14.2.2018)

Yhtiön taloudellisen tilanteen ja erityisesti telekommunikaatiosektorin markkinakehitykseen liittyvän epävarmuuden johdosta tulosohjeistuksen antaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Tästä syystä yhtiö ei anna arviota vuoden 2018 tuloskehityksestä. Yhtiö tutkii erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja telekommunikaatioliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi.