Sisäpiirirekisteri

Liittyen 3.7.2016 voimaantulleiden markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan listayhtiön ei tarvitse enää ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. Arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännöksen mukaan sisäpiirirekisterin tiedot on kuitenkin pidettävä saatavilla yhtiön internet-sivustolla 2.7.2017 asti.