Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 valitsi uudelleen yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastuspalkkiot vuodelta 2016

Virallisen tilinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2016 olivat 56.000 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhtiöt ovat veloittaneet tilikauden aikana 61.000 euroa.