Liputukset

TILIKAUSI 2019

6.6.2019

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Jaakko Heinisen ja Pekka Heinisen ja heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden (Heininen Invest Oy, Arvojyvä Oy ja Tulos-Jyvä Oy) osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 5.6.2019 ylittänyt 10 %:n rajan. 

Jaakko Heinisen ja Pekka Heinisen ja heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 10,37%

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 421 636 788 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 421 636 788 kappaletta.

 

3.1.2019

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 2.1.2019 alittanut 5 %:n rajan. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen
jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 0,29%

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 421 636 788 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 421 636 788 kappaletta.

TILIKAUSI 2018

21.12.2018

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Evli Pankki Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä on 20.12.2018 alittanut 5 %:n rajan.

Evli Pankki Oyj:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 0,25 %.

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta.

21.12.2018

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 20.12.2018 ylittänyt 5 %:n rajan. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen
jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 9,15%

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta.

28.12.2018

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Jussi Capital Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä on 28.12.2018 ylittänyt 15 %:n rajan.

Jussi Capital Oy:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 18,90 %.

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakeannin jälkeinen osakkeiden kokonaismäärä 421 636 788 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 421 636 788 kappaletta.

31.12.2018

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Soinitilat Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä on 29.12.2018 ylittänyt 5 %:n rajan.

Soinitilat Oy:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 5,87 %.

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakeannin jälkeinen osakkeiden kokonaismäärä 421 636 788 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 421 636 788 kappaletta.

TILIKAUSI 2017

19.12.2017

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Jussi Capital Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä on 19.12.2017 on alittanut 15 %:n rajan.

Jussi Capital Oy:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 14,91 %.

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta.

TILIKAUSI 2016

20.12.2016

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

- Jussi Capital  Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 20.12.2016 ylittänyt 15  %:n rajan. 

Liputusilmoituksen peruste: Sievi Capital Oyj:n osingonjako

Jussi Capital Oy:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 18,20 %

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta

 

20.12.2016
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Sievi Capital  Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 20.12.2016 alittanut 5  %:n rajan. 

Liputusilmoituksen peruste: Sievi Capital Oyj:n osingonjako

Sievi Capital Oyj:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 1,04 %

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta

Tilikausi 2015

Efore Oyj:llä ei ollut tilikaudella 2015  liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia

Tilikausi 2014

22.12.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Rausanne-konsernin (Rausanne, Adafor and Rausatum) osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti  10 % rajan 22.12.2014.

Ilmoituksen peruste: osakkeiden ostaminen 22.12.2014

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta

30.10.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Sievi Capital  Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 30.10.2014 ylittänyt 20 %.  Liputusilmoituksen peruste: tehdyt osakekaupat

Sievi Capital Oyj:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen
jälkeen on 11.933.576 osaketta ja osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 21,40 %

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakemäärä on 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta

17.6.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Efore Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 17.6.2014 ylittänyt 5 %.  Liputusilmoituksen peruste: Efore Oyj:n hallituksen 17.6.2014 tekemä päätös suunnatusta osakeannista

Efore Oyj:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen
jälkeen on 3.501.995 osaketta ja osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 6.27 %

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakemäärä on 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta

Tilikausi 2013

14.10.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Evli Pankki Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 10.10.2013 alittanut 10 %.  Liputusilmoituksen peruste: Efore Oyj:n osakeanti

Evli Pankki Oyj:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen
jälkeen on 4.932.177 osaketta ja osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 8.84 %

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakemäärä on 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta

10.10.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 10.10.2013 ylittänyt 15 %. Sievi Capital Oyj:n osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen on 19,54 %  

Liputuksen laskentaperusteena on Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakemäärä on 55 772 891 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 55 772 891 kappaletta.

17.7.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Rausanne-konsernin määräysvallassa olevien yhtiöiden (Rausanne Oy, Auratum Oy ja Adafor Oy) osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 12.7.2013 alittanut 10 %.

Ilmoituksen peruste: Eforen hallituksen 10.7.2013 tekemä päätös suunnatusta osakeannista Roal Electronics S.p.A:n myyjille (5 243 243 kpl uutta osaketta).

16.7.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- SieviCapital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 12.7.2013 alittanut 15%.

Ilmoituksen peruste: Eforen hallituksen 10.7.2013 tekemä päätös suunnatusta osakeannista Roal Electronics S.p.A:n myyjille (5 243 243 kpl uutta osaketta).

12.7.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Efore Management Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin rajan 12.7.2013.

Ilmoituksen peruste: Eforen hallituksen 10.7.2013 tekemä päätös suunnatusta osakeannista Roal Electronics S.p.A:n myyjille (5 243 243 kpl uutta osaketta).

12.7.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
- Timo Syrjälän ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden (Maijos Oy ja Syrjälä &  Co osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 12.7.2013 laskenut alle 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen peruste: Eforen hallituksen 10.7.2013 tekemä päätös suunnatusta osakeannista Roal Electronics S.p.A:n myyjille (5 243 243 kpl uutta osaketta).

12.6.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
-  Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 11.6.2013 ylittänyt 15 %. Sievi Capital Oyj:n omistus ilmoituksen jälkeen on 6.684.130 osaketta ja omistusosuus  osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 15,72%

12.4.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
-  Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 12.4.2013 ylittänyt 10 %. Sievi Capital Oyj:n omistus ilmoituksen jälkeen on 4.729.487 osaketta ja omistusosuus  osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 11,12%

19.11.2012
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
-  Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on  ylittänyt 5 %. Sievi Capital Oyj:n omistus ilmoituksen jälkeen on 2.152.054 osaketta ja omistusosuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,06%

Tilikausi 2012

13.1.2012
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
-  Efore Management Oy:n osuus Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 13.1.2012 osakeannin seurauksena ylittänyt 5 %. Efore Management Oy:n omistus ilmoituksen jälkeen on 2.358.242 osaketta ja omistusosuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 5,54 %.

Tilikausi 2011  

Ei liputuksia

Tilikausi 2010

Ei liputuksia

Tilikausi 2009

18.12.2008
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus 
- Timo Syrjälän ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden osuus Efore Oyj:n osakkeiden osake- ja äänimäärästä on alittanut 17.12.2008 tehdyillä arvopaperikaupoilla yhden kymmenesosan (1/10).