Osakeanti 2013

Efore Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Efore”) hallitus päätti kokouksessaan 26.9.2013 Suomessa yleisölle suunnattavasta osakeannista (”Osakeanti”).  Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen.

Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 8.000.000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 0,69 euron merkintähinnalla. Osakeannin merkintäaika päättyi  8.10.2013 kello 16.00.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 8.464.277 Uutta Osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 5.840.351,13 euroa. Osakeanti on ylimerkitty ja Osakeannin ehtojen mukaisesti Osakeannin merkintöjä on jouduttu leikkaamaan. Yhtiön hallitus hyväksyi Osakeannissa 8.000.000 Uuden Osakkeen merkinnät, jotka vastaavat 0,69 euron merkintähinnalla yhteensä 5.520.000 euroa.

Yhtiön vanhojen osakkeenomistajien merkitsemiä Uusia Osakkeita on allokoitu heille vähintään heidän merkintää edeltävän omistuksensa suhteessa. 20.000 osakkeeseen asti kaikki merkinnät on hyväksytty. Yli 20.000 osakkeen merkintöjä on jouduttu leikkaamaan ja merkitsijöitä on kohdeltu tasapuolisesti.

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet edustavat yhteensä noin 16,7 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 14,3 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja Uusista Osakkeista sekä niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen.

Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 18.10.2013. Yhtiön rekisteröity osakepääoma jakaantuu korotuksen jälkeen 55.772.891 osakkeeseen. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.10.2013 alkaen.

Kaupankäynnin kohteeksi tulevat samassa yhteydessä myös 12.7.2013 kaupparekisteriin merkityt 5.243.243 uutta osaketta. Nämä osakkeet annettiin osana 10.7.2013 tiedotettua kauppaa, jossa Yhtiö osti Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan. 10.7.2013 tiedotetun mukaisesti nämä osakkeet ovat luovutusrajoituksen kohteena 12 kuukauden ajan kaupan loppuunsaattamisesta lukien.

Rekisteröintiasiakirja

Arvopaperiliite

Yhtiöjärjestys

Tilintarkastajan raportti pro forma-tiedoista

Finanssivalvonnan hyväksymispäätös

Efore Oyj:n osavuosikatsaus

Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2011

Roal Electronics S.p.A.:n englanninkielinen tilinpäätös 2012