Taloudellinen arvio

Arvio tilikauden 2019 taloudellisesta kehityksestä (julkaistu 31.7.2019)

Jatkuvien liiketoimintojen (Efore ilman telekommunikaatioliiketoimintaa) päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019 ovat selkeästi positiivinen käyttökate (oikaistuna kertaluonteisilla erillä) ja 43-47 miljoonan euron liikevaihto.